Menu
Obec Pochabany
obecPochabany

Územný plán

UP

Dokumentácia o územnom pláne > Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Pochabany

POCH_ZaD1_2KUN_po zmene

POCH_ZaD1_2KUN_po zmene .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 824,94 kB
Vložené: 17. 4. 2023

POCH_ZaD1_2KUN_pred zmenou

POCH_ZaD1_2KUN_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 719,73 kB
Vložené: 17. 4. 2023

POCH_ZaD1_2KUN_pred zmenou_L

POCH_ZaD1_2KUN_pred zmenou_L.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,57 kB
Vložené: 17. 4. 2023

POCH_ZaD1_2KUN_zmena

POCH_ZaD1_2KUN_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,55 kB
Vložené: 17. 4. 2023

POCH_ZaD1_6PF_po zmene

POCH_ZaD1_6PF_po zmene .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 620,9 kB
Vložené: 17. 4. 2023

POCH_ZaD1_6PF_pred zmenou

POCH_ZaD1_6PF_pred zmenou .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 552,05 kB
Vložené: 17. 4. 2023

POCH_ZaD1_6PF_zmena

POCH_ZaD1_6PF_zmena .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,08 kB
Vložené: 17. 4. 2023

POCH_UPN O_TEXT_ZaD1_C

POCH_UPN O_TEXT_ZaD1_C.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 17. 4. 2023

POCH_ZaD1_SVZ_C

POCH_ZaD1_SVZ_C.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,78 MB
Vložené: 17. 4. 2023

Dokumentácia z obstarania ÚPN-O

Návrh zadania územného plánu obce Pochabany

Návrh zadania územného plánu obce Pochabany (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,01 MB
Vložené: 2. 12. 2022

Verejná vyhláška o zisťovacom konaní k strategickému dokumentu Územný plán obce Pochabany

Verejná vyhláška o zisťovacom konaní k strategickému dokumentu Územný plán obce Pochabany (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 725,06 kB
Vložené: 2. 12. 2022

Návrh ÚPN-O Pochabany

Návrh ÚPN-O Pochabany (1).htm
Typ súboru: HTM dokument, Velkosť: 54,09 kB
Vložené: 2. 12. 2022

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente (4).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,87 kB
Vložené: 2. 12. 2022

ÚPNO Pochabany – Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

ÚPNO Pochabany – Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 443,06 kB
Vložené: 2. 12. 2022

Verejná vyhláška o začatí prerokovania návrhu ÚPN-O Pochabany

Verejná vyhláška o začatí prerokovania návrhu ÚPN-O Pochabany (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 888,43 kB
Vložené: 2. 12. 2022

Verejná vyhláška – Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu ÚPN-O

Verejná vyhláška – Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu ÚPN-O (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 680,61 kB
Vložené: 2. 12. 2022

Dokumentácia z obstarávania územného plánu - ZaD č. 1.

POCH_ZaD1_6PF_pred zmenou

POCH_ZaD1_6PF_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 552,05 kB
Vložené: 2. 12. 2022

POCH_ZaD1_6PF_zmena

POCH_ZaD1_6PF_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,02 kB
Vložené: 2. 12. 2022

POCH_ZaD1_SVZ_N.cdr

POCH_ZaD1_SVZ_N.cdr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,78 MB
Vložené: 2. 12. 2022

POCH_ZaD1_2KUN_pred zmenou

POCH_ZaD1_2KUN_pred zmenou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 719,73 kB
Vložené: 2. 12. 2022

POCH_ZaD1_6PF_po zmene

POCH_ZaD1_6PF_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 620,9 kB
Vložené: 2. 12. 2022

POCH_ZaD1_2KUN_zmena

POCH_ZaD1_2KUN_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,3 kB
Vložené: 2. 12. 2022

Verejná vyhláška o prerokovaní územného plánu obce Pochabany - zmeny a doplnky č. 1

Verejná vyhláška o prerokovaní územného plánu obce Pochabany - zmeny a doplnky č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,56 kB
Vložené: 2. 12. 2022

POCH_ZaD1_2KUN_po zmene

POCH_ZaD1_2KUN_po zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 823,63 kB
Vložené: 2. 12. 2022

Územný plán obce Pochabany - zmeny a doplnky č. 1

Územný plán obce Pochabany - zmeny a doplnky č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 855,18 kB
Vložené: 2. 12. 2022

Dokumentácia o územnom pláne

Územný plán obce Pochabany– smerná textová časť

Územný plán obce Pochabany– smerná textová časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,67 MB
Vložené: 2. 12. 2022

Ochrana prírody a tvorba krajiny

Ochrana prírody a tvorba krajiny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,3 MB
Vložené: 2. 12. 2022

Perspektívne použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely

Perspektívne použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,19 MB
Vložené: 2. 12. 2022

Verejné technické vybavenie

Verejné technické vybavenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB
Vložené: 2. 12. 2022

Verejné dopravné vybavenie

Verejné dopravné vybavenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,41 MB
Vložené: 2. 12. 2022

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a schéma záväzných častí

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a schéma záväzných častí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,55 MB
Vložené: 2. 12. 2022

Územný plán Obce Pochabany - Širšie vzťahy

Územný plán Obce Pochabany - Širšie vzťahy.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 660,77 kB
Vložené: 2. 12. 2022