Menu
Obec Pochabany
obecPochabany

VZN

2023

VZN č. 2/2023 o organizovaní miestneho referenda

VZN č. 2_2023 o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,83 kB
Vložené: 12. 12. 2023

Návrh VZN o organizácii miestneho referenda

Návrh VZN o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,57 kB
Vložené: 20. 11. 2023

VZN č. 1/2023 ktorým sa vyhlauje záväzná časť ZaD č. 1 k ÚPN - O Pochabany.

VZN č. 1_2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č. 1 ÚPN- O Pochabany..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,67 kB
Vložené: 15. 3. 2023

Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č. 1

Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č. 1 UPN-O Pochabany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,29 kB
Vložené: 17. 2. 2023

2021

VZN č. 3_2021 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN č. 3_2021 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 524,69 kB
Vložené: 13. 10. 2022

VZN č. 2_2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou podľa miestnych podmienok na území obce Pochabany

VZN č. 2_2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou podľa miestnych podmienok na území obce Pochabany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 443,02 kB
Vložené: 13. 10. 2022

VZN Obce Pochabany č. 1_2021 o ochrannom pásme pohrebiska

VZN Obce Pochabany č. 1_2021 o ochrannom pásme pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB
Vložené: 13. 10. 2022

Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou podľa miestnych podmienok na území obce Pochabany

Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou podľa miestnych podmienok na území obce Pochabany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 442,45 kB
Vložené: 13. 10. 2022

Návrh VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Návrh VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 525,68 kB
Vložené: 13. 10. 2022

2020

VZN č. 2_2020 o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby

VZN č. 2_2020 o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,14 kB
Vložené: 13. 10. 2022

Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska

Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB
Vložené: 13. 10. 2022

VZN č. 1_2020 o dodržiavaní čistoty na verejných priestranstvách, o ochrane verejnej zelene a o určení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené.

VZN č. 1_2020 o dodržiavaní čistoty na verejných priestranstvách, o ochrane verejnej zelene a o určení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,75 kB
Vložené: 13. 10. 2022

Návrh VZN o verejnom poriadku Pochabany

Návrh VZN o verejnom poriadku Pochabany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,18 kB
Vložené: 13. 10. 2022

2019

VZN č. 2_2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN č. 2_2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 558,94 kB
Vložené: 13. 10. 2022

VZN č. 1_2019 o miestnych daniach

VZN č. 1_2019 o miestnych daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 635,23 kB
Vložené: 13. 10. 2022