Menu
Obec Pochabany
obecPochabany

Obec

Popis Obce

Obec Pochabany sa nachádza v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny a tiahne sa smerom k severovýchodnému úpätiu Považského Inovca. V širšom geografickom priestore sa jedná o severný výbežok podoblasti Podunajskej pahorkatiny. Podložie je tvorené sparašami a sprašovými hlinami, ktoré majú pôvod v mladších treťohorách. Údolné nivy sú tvorené štvrtohornými nivnými sedimentami a splachmi. Územím obce preteká potok Livina. Stred obce sa nachádza vo výške 256 metrov n.m. . Celková rozloha obce je 4,3 mil. m2. Na severe susedí kataster obce Pochabany s katastrom obce Malé Hoste juhu s katastrom obce Veľké Hoste.


Prírodný potenciál:

lesy bohaté na zver, liečivé rastliny a huby.


Rekreácia a šport:

zimná a letná horská turistika, cykloturistika s možnosťou napojenia na cyklotrasy Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu, blízkosť rekreačnej oblasti Duchonka s možnosťou kúpania, rybolovu, poľovníctva, hubárčenia. Možnosť chalupárčenia.

 

Kód obce:    556742
Názov okresu:    Bánovce nad Bebravou
Názov kraja:    Trenčiansky
PSČ:    956 38
Telefónne smerové číslo:    038
Prvá písomná zmienka o obci:    1329
Nadmorská výška obce:    256
Celková výmera územia obce:    4 314 831 m2
Hustota obyvateľstva na km2:    57
Počet obyvateľov k 1.1.2009:    255

 

Obec

Elektronické služby

ESMAO portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintroín

Moje notifikácie

Notifikácie

Wifi pre teba

Wifi pre teba