Menu
Obec Pochabany
obecPochabany

WIFI pre teba

wifi

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071AJL8
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Pochabany, č.24, 956 38 Pochabany
Miesto realizácie: Obec Pochabany
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: 

Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Dom smútku- Externý AP (48.69231, 18.14369)
Bod 2 Obecný úrad- Externý AP (48.69153, 18.14358)
Bod 3 Altánok-Externý AP (48.68793, 18.14606)
Bod 4 Ihrisko, stĺp-Externý AP (48.68838, 18.14634)
Bod 5 Autobusová zastávka/stĺp-Externý AP (48.69095, 18.14926)
Bod 6 Kaplnka-Externý AP (48.69003, 18.14616)
Bod 7 Park, stĺp-Externý AP (48.69098, 18.14313)
Bod 8 Autobusová zastávka- Externý AP (48.69362, 18.14705)
Bod 9 Stĺp 2-Externý AP (48.69059, 18.14774)
Bod 10 Verejné priestranstvo- Externý AP (48.69178, 18.14273)

Aktuálny stav realizácie projektu: 

V súčasnosti prebiehajú úkony k podaniu verejného obstarávania na kontrolu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Kontakt

Elektronické služby

ESMAO portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintroín

Moje notifikácie

Notifikácie

Wifi pre teba

Wifi pre teba