Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCena vrátane DPHDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy
12/2022Janíková Jana - Obchodné činnostiZmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice25. 04. 2022
11/2022Andrej Maringa, Martina BebjakováKúpna zmluva26. 04. 2022
10/2022Jaroslav Sarvaš, Tatiana SarvašováKúpna zmluva26. 04. 2022
9/2022Mesto Bánovce nad BebravouDohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ.31. 03. 2022
8/2022ATLON BN, s.r.o.GDPR Zmluva obec PochabanyÚčtovné a personálne služby02. 01. 2022
7/2022ATLON BN, s.r.o.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB obec PochabanyÚčtovné a personálne služby02. 01. 2022
6/2022Moonsite TV s.r.o.Servisná zmluva kamery01. 04. 2022
5/2022Mokrá Alena, rod. KajanováKúpna zmluva 14. 02. 2022
4/2022Ing. arch. Marianna BogyováZmluva o poskytnutí služby č. Z2201M obstaranie zmien a doplnkov č. 1 úz.plánu obce Pochabany
3/2022Ing. arch. Anna PerneckáZmluva o dielo č. BP2201H Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Pochabany
2/2022BORINA EKOS, s.r.o.Dodatok č. 9 k Zmluve číslo 77016
1/2022Pôdohospodárska platobná agentúraZmluva o poskytnutí NFP č. 309070AFM5Úprava zmluvných podmienak, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní NFP
13/2021Zmluva o spolupráci inžinierske sieteÚprava vzájomných práv a povinností26. 11. 2021
12/2021Slovenská agentúra životného prostrediaZmluva č. 117/POD-301/21Zelená infraštruktúra mimo zastavaného územia10. 02. 202131. 10. 2021
11/2021NITRANET, s.r.o.Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce PochabanyPrílohy:

Podrobný popis AP

Test splnenia TP_Ruckus T310

Typ AP-Ruckus T310
10/2021INTA, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadomZber odpadov v zatriedení podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov: jedlých olejov a tukov kat. č. 20 01 2507. 10 . 2021
9/2021NITRANET, s.r.o.Dohoda o ukončení Zmluvy o dodaní tovarovDodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Pochabany"09. 08. 2021
8/2021Prima banka Slovensko, a. s.Zmluva o grantovom účte18. 08. 2021
7/2021TextilEco a.s.Zmluva o spolupráciDodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
6/2021Jaroslav HaluzaKúpna zmluvaPozemok parc. č. 842/2002169,60€25. 06. 2021
5/20211. Oľga Pistová,rod. Haluzová, 2. Emília Košíková,rod. Haluzová,Kúpna zmluvaDodatok č.1 ku Kúpnej zmluve na nehnuteľnosť zo dňa 26. 3. 202121. 04. 2021
4/20211. Rufolf Januška, 2. Anna GottwaldováKúpna zmluva19. 04. 2021
3/20211. Anton Januška, 2. Viktória Mlyneková, 3. Milada Galbavá, 4. Ing. Lenka Macková, 5. Emília Brngalová Kúpna zmluva281,46€
2/2021Mesto Bánovce nad BebravouDohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
1/20211. Oľga Pistová,rod. Haluzová, 2. Emília Košíková,rod. Haluzová,Kúpna zmluvaSpoluvlastnícke podiely26. 03. 2021
18/2020NITRANET, s.r.o.Dodatok č. 1 - Wifi pre TebaDodatok č. 1 11. 12. 2020
17/2020Mesto Bánovce nad BebravouDohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného časuÚprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov03. 12. 2020
16/2020Slovenská republika – Štatistický úrad SRZmluva o výpožičkeKoncové zariadenia a SIM karty 02. 12. 2020
15/2020Lomtec.com a.s.Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie zo dňa 11. 10. 2016
14/2020Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PartizánskeDohoda č. 20/09/010/51
13/2020Martin Mikľa, Mgr. Ľubica MikľováKúpna zmluvaParcela registra "C" č. 1197/2 o výmere 161m2, druh pozemku ostatná plocha644,00€
12/2020BORINA EKOS, s.r.o.Zmluva č. 77016 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadomDodatok č.1 Príloha č. 2. Zmluvy č. 77016 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

Dodatok č. 3 Príloha č. 2 Zmluvy č. 77016 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok č. 4 Príloha č. 2 Zmluvy č. 77016 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok č. 5 k Zmluve č. 77016 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

Dodatok č. 6 k Zmluve č. 77016 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

Dodatok č. 7 k Zmluve č. 77016 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

Dodatok č. 8 k Zmluve č. 77016 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
01. 09. 2008
11/2020NITRANET, s.r.o.Wifi pre TebaDodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Pochabany"

Príloha č. 1. - Podrobny popis AP

Príloha č. 2. - Test splnenia TP Wifi pre Teba

Príloha č. 3. - Technický list - Ruckus T310
15000,00€01.09.202031.08.2021
10/2020JD Rozhlasy s.r.o.Servisná zmluva
9/2020Prorozvoj s.r.o.Zmluva o poskytovaní služiebExterný manažment projektu v rámci žiadosti o nenávrtatný finančný príspevok "WIFI pre Teba"990,00€
8/2020PROROZVOJ s.r.o.Zmluva o dieloSpracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu "WIFI pre Teba"590,00€
7/2020Prima banka Slovensko a.s.Zmluva o grantovom účte
01/2020 Dodatok č. 2Holičová AntóniaKúpna zmluva - dodatokPredaj spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach05.02.2020
6/2020Mesto Bánovce nad BebravouDohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného časuÚprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov05.03.2020
5/2020Ing. Sylvia AugustínováZmluva o vykonaní auditorských služieb31.10.2020
01/2020
Dodatok č. 1
Holičová AntóniaKúpna zmluvaPredaj spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach05.02.2020
4/2020Innogy Slovensko a.s.Dodatok o dodávke plynu
3/2020MRC- Union s.r.o.Kúpna zmluvaZmluva o výkupe kovov
2/2020doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o.Zmluva o poskytnutí právnach služiebPoskytovanie právnych služieb
1/2020Holičová AntóniaKúpna zmluvaPredaj spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach2491,88€05.02.2020
7/2019 Dodatok č.1Andrej Božik, Velušovce č. 122Zmluva o dieloPrestrešenie priestoru pred dmom smútku a zastrešenie plochej strechy domu smútku
Krycí list rozpočtu
15.01.2020
10/2019STEMOS s.r.o.Zmluva o dieloVýstavba chodníka v parku pod kultúrnym domom14947,69€11.11.2019
9/2019Ondrej KimleKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti768,00€
8/2019Mesto Bánovce nad BebravouDohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného časuÚprava vzájomných práv a povinností18,00€01.10.201931.12.2019
7/2019Andrej Božik, Velušovce č. 122Zmluva o dieloPrestrešenie priestoru pred dmom smútku a zastrešenie plochej strechy domu smútku19 489,18€14.10.201915.12.2019
EA MAS 7.2. 025PREMIER Consulting EU, s.r.o.Zmluva o dieloZhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
6/2019Obec Malé HosteKúpna zmluvaHasičské motorové striekačky PS8 a PS12500,00€
5/2019Mgr. Roman BartaKúpna zmluvaParcela č. 1212/3, výmera 970 m212 610,00€
4/2019TENDERnet s.r.o.Licenčná zmluvaSoftware TENDERnet180,00€
3/2019REJK-NET s.r.o.Zmluva o dieloKamerový systém v obci Pochabany
Príloha č. 1 Rozpočet - cenová ponuka
4295,04 €20.06.2019
20190601Patrik Jandák, Andrea Jandáková Kúpna zmluvaParcela č. 1212/212 000,00€10.06.2019
20181101 Dodatok č. 1Podobová Marcela
Kajanová Alojzia
Poluchová Libuša
Gregušová Eva
Papová Jana, Ing.
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 5. 11. 2018Parcela č. 6005.11.2018
201811032-morrow s.r.o.Zmluva o spolupráciSMS spravodaj
20181202Obec a spol.Kúpna zmluva18.12.2018
20181201Jozef JanuškaKúpna zmluva3821,43€
20181102Peter MokryšZmluva o dieloToalety - kultúrny dom10520€09.11.2018
20181101Podobová Marcela
Kajanová Alojzia
Poluchová Libuša
Gregušová Eva
Papová Jana, Ing.
Kúpna zmluvaParcela č. 60 104,21€05.11.2018
20181002Jozef JanuškaKúpna zmluva - priamy predajparcela č. 967/11
parcela č. 968/11
parcela č. 1080/9
parcela č. 1080/10
3280,00€03.10.2018
20181001Jozef JanuškaKúpna zmluvaparcela č. 968/7
parcela č. 968/8
parcela č. 968/9
parcela č. 968/12
parcela č. 968/13
parcela č. 1002/8
791,20€03.10.2018
20180802Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidiekaDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 072TN130086Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností13.08.2018
20180801Pôdohospodárska platobná agentúraDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TN130086Zmena odseku 2.1
20180505Lomtec.com a.s.Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov25.05.2018
20180504Judr. Tatiana ŠvolíkováZmluva o poskytovaní právnych služiebVypracovanie dokumentu GDPR15.05.2018
20180503Pôdohospodárska platobná agentúraZmluva o poskytnutí NFP č. 072TN13008626534,92€
20180502Ing. Eva ĎuržováZmluvaAudit 2017400,00€
20180501Jaroslav Sarvaš, Tatiana SarvašováKúpna zmluvaOstatná plocha parcela č. 1014/95 589,00€02.05.2018
20180302Mgr. Andrej BožikZmluva o správe webstránkyAktualizáca webstránky, úprava, vytváranie sekcií 50,00€01.03.2018
20180301Ing. Ľubica Janušková a Ľudmila MinichováKúpna zmluvaParcela č. 11803196,00€19.03.2018
20180103SITE s.r.o.Zmluva o dieloRekonštrukcia parkoviska pri KD
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
Rozpočet - Rekonštrukcia parkoviska pri KD
35 664,00€
20180102SUNTECH, s.r.o. Partizánske Služba internet13,50€01.01.2018
20180101Viktor KajanKúpna zmluvaParcela č. 1180 spoluvlastnícky podiel 1/ 31598,00€
20171202Peter MokryšZmluva o dieloPrestavba priestoru bývalej elekrorozvodne na sociálne zariadenie 5980,00€
20171201Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce5979,20€
20170803Andrej Maringa a Martina BebjakováKúpna zmluva Ostatná plocha, parcela č. 1014/105580,00€
20170802Jozef kovačik, Alena MokráKúpna zmluva Záhrada parc. č. 173507,00€
20170801Geodetický a kartografický ústav BratislavaZmluva na použitie diela č. 59-102-1606/20169,00€
20170602Miroslav Blinka a Mária MikuškováKúpna zmluvaparcela č. 1014/11 5616,00€20.6.2017
20170601Ing. Eva ĎuržováZmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2016Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016400€
20170502Disig, a.s.Zmluva o vydaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečaťVydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať103,20€
20170501BÁNOVSKÁ REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRAZmluva o dieloVypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ŽoPD)200€
20170301Mária MasárováKúpna zmluvaparcela č. 1212 orná pôda vo výmere 2747 m21922,90€
20161003Aladár Haluza, Rudolf HaluzaKúpna zmluvaparcela registra „E“
parcela č. 912/102 trvalé trávne porasty vo výmere 46 m2
69€
20161002Ivana FrankováKúpna zmluvaparcely registra „C“
parcela č. 967/10 trvalé trávne porasty vo výmere 17 m2
parcela č. 1002/7 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m2
parcela č. 1080/8 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 110 m2
250,50€
20161001JD ROZHLASY SK s. r. o.Zmluva o dielo číslo: 03/2016Dodanie a montáž bezdrôtového obecného rozhlasu6594€17.10.2016
20160701Ing. Eva Ďuržová audítorkaZmluva o poskytovaní audítorských služiebAuditorské služby400€31.7. 2016.
20160502BP-COM s.r.o., 972 24 Diviacka Novd Ves 569Zmluva o dieloVyhotovenie základnej dokumentácie
20160501Ing. arch. Marianna Bogyová, N. Teslu 4404/1, 921 01 PiešťanyZmluva o poskytnutí služby Z1602MObstaranie územnoplánovacej dokumentácie obce Pochabany v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona2483,70€4.5.2016
20160401Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 BratislavaZmluva č. 1611534Autorské práva11.04.2016
20160301ENVI-PAK a.s., Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava 2
Zmluva č. ZBA11122015160Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov
20160101Ing. arch. Anna Pernecká,
autorizovaný architekt 2011AA
ZMLUVA O DIELO Č. BP1602HVypracovanie Územného plánu obce (ÚPN-O) Pochabany8089,50€