Menu
Obec Pochabany
obecPochabany

20161002, Kúpna zmluva

Zmluvná strana: Ivana Franková

Cena vrátane DPH: 250,50€

Predmet: parcely registra „C“
parcela č. 967/10 trvalé trávne porasty vo výmere 17 m2
parcela č. 1002/7 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m2
parcela č. 1080/8 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 110 m2

tu ku stiahnutiu

Zodpovedá: Správca Webu

Zmluvy

Elektronické služby

ESMAO portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintroín

Moje notifikácie

Notifikácie

Wifi pre teba

Wifi pre teba