Menu
Obec Pochabany
obecPochabany

20161003, Kúpna zmluva

Zmluvná strana: Aladár Haluza, Rudolf Haluza

Cena vrátane DPH: 69€

Predmet: parcela registra „E“
parcela č. 912/102 trvalé trávne porasty vo výmere 46 m2

tu ku stiahnutiu

Zodpovedá: Správca Webu

Zmluvy

Elektronické služby

ESMAO portál

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintroín

Moje notifikácie

Notifikácie

Wifi pre teba

Wifi pre teba