Obecný úrad Pochabany
Pochabany č. 24
956 38 Šišov 

Úradné hodiny:
Pondelok, Streda, Piatok....07.00 - 15.00 hod
Utorok........13.00 - 16.30 hod

Kontakty:

Starostka obce: Mária Štrbáková
Adresa: Pochabany č. 111, 956 38 Šišov
Telefón: +421(0)38 7695259
Mobil: +421 (0)948 758 656
E-mail: obecpochabany@gmail.com

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Mária Balážová
Jaroslav Gešnábel
Pavol Kajan
Pavol Richtárech
Patrik Šimun

Zástupca starostu:
Ing. Mária Balážová

Hlavná kontrolórka:
Ing. Jana Svrčková

obecny urad