Popis Obce

Obec Pochabany sa nachádza v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny a tiahne sa smerom k severovýchodnému úpätiu Považského Inovca. V širšom geografickom priestore sa jedná o severný výbežok podoblasti Podunajskej pahorkatiny. Podložie je tvorené sparašami a sprašovými hlinami, ktoré majú pôvod v mladších treťohorách. Údolné nivy sú tvorené štvrtohornými nivnými sedimentami a splachmi. Územím obce preteká potok Livina. Stred obce sa nachádza vo výške 256 metrov n.m. . Celková rozloha obce je 4,3 mil. m2. Na severe susedí kataster obce Pochabany s katastrom obce Malé Hoste juhu s katastrom obce Veľké Hoste.
Prírodný potenciál:
lesy bohaté na zver, liečivé rastliny a huby.
Rekreácia a šport:
zimná a letná horská turistika, cykloturistika s možnosťou napojenia na cyklotrasy Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu, blízkosť rekreačnej oblasti Duchonka s možnosťou kúpania, rybolovu, poľovníctva, hubárčenia. Možnosť chalupárčenia.

Kód obce: 556742
Názov okresu: Bánovce nad Bebravou
Názov kraja: Trenčiansky
PSČ: 956 38
Telefónne smerové číslo: 038
Prvá písomná zmienka o obci: 1329
Nadmorská výška obce: 256
Celková výmera územia obce: 4 314 831 m2
Hustota obyvateľstva na km2: 57
Počet obyvateľov k 1.1.2009: 255