Stretnutie s Braňom Jobusom

Stretnutie s Danielom Hevierom

Letný karneval 2018

Mikuláš 2017

Skrášľovacia brigáda parku pod kultúrnym domom 01.04.2017

Letecké snímky obce

Fotografie obce