Názov dokumentu
Zámer predať nehnuteľný majetok Obce Pochabany č. 42019 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Zverejnenie zámeru – č.3/2019 priamy predaj pozemkov – vzory cenových ponúk
Zverejnenie zámeru – č.3/2019 priamy predaj pozemkov
Zverejnenie zámeru – č.2/2019 priamy predaj pozemkov – vzory cenových ponúk FO a PO
Zverejnenie zámeru – č.2/2019 priamy predaj pozemkov
Zverejnenie zámeru – č.1/2019 priamy predaj pozemkov – vzory cenových ponúk FO a PO
Zverejnenie zámeru – č.1/2019 priamy predaj pozemkov
Zverejnenie zámeru predať a kúpiť nehnuteľný majetok 4/2018 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Zámer priameho prenájmu – vzory cenových ponúk
Zámer priameho prenájmu č. 1/2018.
Zverejnenie zámeru predaja – vzory cenových ponúk
Zverejnenie zámeru 3/2018 – priamy predaj
Zverejnenie zámeru 2/2018 – osobitný zreteľ
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Pochabany 1/2018
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku 3/I/2017 a vzory cenových ponúk
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku 2/2017 a vzory cenových ponúk
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku 3/2017 a vzory cenových ponúk
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Pochabany 12017
Určenie spôsobu predaja a predaj majetku obce Pochabany
Určenie spôsobu predaja a predaj majetku obce Pochabany
Zámer vzájomnej výmeny pozemkov
Zámer predaja – osobitný zreteľ Haluzoví
Zámer predaja – osobitný zreteľ Franková