Skrášľovacia brigáda parku pod kultúrnym domom 01.04.2017