Výročná správa Obce Pochabany za rok 2017
Záverečný účet obce Pochabany za rok 2017
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Pochabany 1/2018
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku 3/I/2017 a vzory cenových ponúk
ÚPNO Pochabany – Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
Verejná vyhláška – Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu ÚPN-O
Verejná vyhláška doručenie písomnosti Stanislav Bočkaj
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku 2/2017 a vzory cenových ponúk
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku 3/2017 a vzory cenových ponúk
Záverečný účet Obce Pochabany za rok 2016
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Pochabany 12017
Oznámenie o uložení zásielky Stanislav Bočkaj
Verejná vyhláška o začatí prerokovania návrhu ÚPN-O Pochabany
Návrh ÚPN-O Pochabany
Verejná vyhláška oznámenie o mieste uloženia zásielky Stanislav Bočkaj
Oznámenie o uložení zásielky Ján Kopunec
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra
Obnova verejného osvetlenia v obci Pochabany – úprava výšky NFP
Návrh zadania územného plánu obce Pochabany
Oznámenie o uložení zásielky Ján Kopunec
Verejná vyhláška doručenie písomnosti Stanislav Bočkaj

Určenie spôsobu predaja a predaj majetku obce Pochabany

Určenie spôsobu predaja a predaj majetku obce Pochabany

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o strategickom dokumente
Verejná vyhláška o zisťovacom konaní k strategickému dokumentu Územný plán obce Pochabany
Oznamenie o uložení zásielky, 18.5.2016
Záverečný účet Obce Pochabany za rok 2015, 10.5.2016
Obnova verejného osvetlenia v obci Pochabany
Oznámenie o strategickom dokumente
Informácia o strategickom dokumente
Oznámenie o uložení zásielky
Zámer vzájomnej výmeny pozemkov
Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o uložení zásielky
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Záverečný účet Obce Pochabany za rok 2014
Oznámenie o uložení zásielky
Záverečný účet Obce Pochabany za rok 2013